FANDOM


LinguaheENflagESflagNLflagPTflag

Ang angkan ay ang pagkakakilalanlan kung saan lumalagi ang mga Hvetshran. Ang iba ay naninirahan kasama ang mga tao bilang lungsod Hvetshran, o bumabiyahe ng mag-isa o isang grupo bilang (mga) nagsosolong Hvetshran. Halos lahat ng Hvetshran ay nabibilang sa mga angkan, ngunit hindi naman kinakailangan na ang kanilang sinilangan ay ang kanilang angkan.

DamiEdit

Ang isang angkan ay kadalasan umaabot sa isang daang kasapi. Pero ang bilang na ito ay pansarili, dahil ang kalahati ng angkan ay madalas isang daan at limangpu (150), at may ilan na may kasapi na umaabot sa dalawang daan (200). Halos 1/3 sa mga lipi ay maliliit lamang na may bilang na limangpu (50) pababa.

Kadalasan, ang limitasyon sa sukat ng isang angkan ay hindi baba sa dalawangpu (20), at hindi lalagpas sa bilang na mula dalawangdaan hanggang dalawangdaan at limangpu (200- 250). Ang ano man na lipi na mas mababa pa sa dalawangpu ay hindi nananatili sa isang lokasyon, dahil ang iba ay nagiging lagalag o sumasama sa ibang lipi. Mahirap naman paumunuan at madaling madiskubre ang angkan na may bilang dalawangdaan na kasapi. Kaya habang dumarami ang kanilang bilang, sila ay nagkakawatak-watak, o lumilisan ang iba.

AntasEdit

Ang paggalang sa mga nakakatanda ay kailangan at siya ring basehan para sa antas sa mga ankan. Subalit, ang pamumuno ng angkan ay naiiba, dahil ang mga malalakas na kasapi ng angkan ay ang mga nangangaso at ang mga sumasabak sa giyera.

Inuuri ng mga Hvetshranologo ang antas bilang matriyarkal o patriyarkal. Ito ay hindi mahigpit na dibisyon, at maraming posibleng pagbabago. Taliwas sa paniniwala ng karamihan, ang pagiging matriyarkal o patriyarkal ng isang angkan ay hindi nakadepende sa dami ng kasarian na nakapaloob dito.

MatriyarkalEdit

Ang matriyarkal na uri ng antas ay pinamumunuan ng isang babae. Ang mga angkan na may bilang ng malakas na babaeng pinuno o mga maimpluwensiya sa relihiyon ay kadalasang matriyarkal. Ang mga gawain na gaya ng pag-aalok o pagpaplano ng pangangaso ay gawain ng isang babae sa matriyarkal, ngunit ang pangangaso ay madalas ginagwa ng mga babae na nakahalo sa o sa maliit na angkan ng mga patriyarkal.

PatriyarkalEdit

Ang patriyarkal ay ang kabaliktaran ng matriyarkal, na sa kung saan ay lalaki naman ang namumuno. Nangangahulugan lamang na ang mga lalaki ang mga haligi ng tahanan at ang madalas na nakakakuha ng posisyon sa pagiging pinuno ng angkan.

Kakaibang antasEdit

Kahit na ang mga angkan ay may bahagyang pagkakaiba-ibang pamantayan sa antas, ang ibang angkan ay may kakaiba na uri ng antas, gaya na lamang ng Grlyt, isang angkan na may dobleng pamumuno simula ng nagsama ang Lyøtk at Treh.

LokasyonEdit

Kahit ang mga Hvetshran ng panahong ito ay lipana sa buong mundo, karamihan ng mga angkan ay nasa bansang Slovakia at nasa timog ng bansang Poland.

Inakala ng mga Hvetshranologo na ang tahanan ng mga lahing Hvetshran ay limitado lamang sa bansang Europa. Subalit sa makabagong siglo, napatunayan na may mga angkan sa buong mindo; sa Amerika, Asya at kahit sa bansang Aprika. Wala pang natatagpuan na patunay na may angkan ng Hvetshran sa bansayng Australia.

UriEdit

Kuweba - Gubat - atbp.

Ang ginagampanan ng mga angkanEdit

Ang epekto ng isang angkan ay nakadepende sa ginagampanang tungkulin sa buhay ng isang Hvetshran. Kung parati silang lumilipat, magkakaroon ito ng ibang epekto.

PaglipatEdit

Paglipat sa isang angkan mula sa ibang angkan ay hindi na iba, at madalas ginagawa para maiwasan ang pagkakaroon ng relasyon sa iba. Dahil dito, alam ng ibang angkan kung nasaan ang iba. Para mapanatili ito, ang mga angkan na lumilipat sa ibang lugar ay nagpapadala ng maliit na bilang ng kanilang kasapi para mamuhay sa mga ibang angkan matapos lumipat. Bilang kapalit, ang mga kalapit na angkan ay nagtatanong kung sino ang nais lumipat at tumira sa ibang angkan. Nananatili ang populasyon sa ganitong paraan.

Mga kilalang angkanEdit

HistorikalEdit

AktiboEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.