FANDOM


Ngôn ngữENflagNOflag

NEWBORN PORN

Bộ tộc này sống ở vùng phía tây bắc của nước Nga Ngố, cách một dặm từ phía tây (tức là phía tây nam của Biển Trắng Bạch Dạ Xoa) và hiện giờ đã không còn tồn tại nữa do họ quá siêu nhiên.

Lịch sửSửa đổi

Tất cả mọi bằng chứng về sự tồn tại của bộ tộc này nằm ở nơi định cư của họ, những bộ xương sọ người cách trí từ hàng ngàn năm trước có thể được tìm thấy ở đây trong những diều kiện quá trời tự nhiên.

Vào thế kỷ 12, Hvetshran tới những ngôi làng của nước Ngú từ phía nam và định cư ăn dằm nằm dề ở đây. Sau đó con người quyết định truy tìm, lục sóat và bẻ cổ họ, tuy nhiên những cuộc truy bắt này của con người đều bị đẩy lùi thật xa xa trong bộ não người lập vì thân hình nhỏ bé của bộ tộc Hvetshran giúp họ có thể bị đè xuống dẹp lép dễ dàng.

Cuối cùng những ngôi làng và một vài thị trấn sau đó đã quyết định hợp tác và tranh giành nội bộ đẩy lùi bộ tộc Hvetshran vì họ đến và định cư từ phía nam quá nhiều vô số kể. Với sự hợp tác này, con người đã dễ dàng đánh bật từ từ Hvetshran ra khỏi khu định cư xa lắc xa lơ trong hàng sương của mình, nhưng bộ tộc Hvetshran cũng đã kịp đánh úp bằng cọc nhọn nơi ở của con người. Cuộc chiến này sau đó đã gây một vài tổn gại đến bộ tộc Sthn. Sau đó, con người phát triển vũ khí thành súng đạn và tàn sát tộc Sthn không còn một mống, nam thì giết, nữ và trẻ con thì để bán. Sthn toàn bộ sau đó trở thành nô lệ, dễ nhận ra nhất ở họ là trên cổ có 1 sợi dây xích thòng lòng như xích chó, tay chân thì bị gông cùm.