FANDOM


Ngôn ngữENflagDEflagNLflag

Bộ tộc này là một trong những bộ tộc thuộc tiến hóa từ con kiki Hvetshran sống ở bên ngoài môi trường sống bình thường cho là mạo nhận tự phong như quen thuộc của mình, đó là ở vùng đông nam (Slasherkia, phía nam của nhà Bà Lan) và là một trong những bộ tộc siêu nhiên cực lớn. Họ sống ở phía nam nước Đức Cốp, ở trong Khu rừng đen thuộc Đức Cống.

Nguồn gốc tên gọiSửa đổi

Chữ Tßradj xuất phát từ chữ Tßradjal, mà tiếng Hvetshran thần kinh từ não do giao thông quá nhiều thì nó có nghĩa là khu rừng đen, cũng có thể đó là từ vay mượn từ tiếng Đức Cốp balô của từ Schwarzwald.